mladen pavao

U voćnjaku prijatelja i sakupljača voćnih vrsta Mladena Srnca u malom Mihaljevcu.